Regional planstrategi i fylkestinget, 8. og 9. mars

Fylkestinget har invitert alle ordførerne i fylket til å være med å påvirke fylkets prosess med planstrategi. Målet er at fylkets planer skal fokusere på utfordringene kommunene møter. Så kan fylket prioritere sine planer ut fra reelle problemstillinger.

Ekstra kjekt å se lokal ungdom bidrar sterkt i Hordaland!

Tirsdag var satt av til gruppearbeid. Gruppene besto av tre eller fire ordførere, og tre eller fire medlemmer av fylkestinget. Vi ble utfordret på tre utfordringer for kommunene, og tre ulike strategier for å møte hver av utfordringene. Når alle gruppene hadde levert sine svar ble disse sammenstilt. Neste dag ble gruppearbeidene presentert. Ganske interessant å se at de fleste regioner møter mye av de samme utfordringene. Infrastruktur, utdanning og arbeidsmarked gikk nok igjen hos alle. Kollektivtransport til og fra skole var et sentralt tema.

Onsdag ble som nevnt gruppearbeidene presentert, før vi fikk et innlegg fra assisterende fylkesmann Rune Fjeld.

Så fikk vi en presentasjon fra ungdommens fylkesting, ved leder Vegard Kleppe og nestleder Oda Mo Eikefet.
Her var det mange gode momenter som ble trukket fram, og det er umulig for meg å referere alt. Noen stikkord på hva som engasjerer: alle ungdommer er forskjellige, klimapolitikk, gruveslam i fjordene, luftkvalitet, kollektivtransport, tannhelse, medvirkningsorgan for ungdom, skolehelsetjenesten og mye mer.
Veldig kjekt å høre på engasjerte ungdommer!

2016-03-09 10.49.25_800x450.jpg

 

Så snakket Harald Schelderup om felles utviklingsstrategi. Han fokuserte på at hele regionen må samarbeide, både om samferdsel, kollektivtransport og næringsutvikling.

 

Web levert av CustomPublish