Reetablering av laks i Modalselva

Prosjektet med rongutsetting og etablering av eit kalkingsanlegg i Modalselva er no i ein god prosess.

 Dette kan du finne meir opplysningar om her:

Web levert av CustomPublish