Rassikring Fv 569 ved Slottet

Statens vegvesen har no avslutta arbeidet med å rassikre vegskjeringa ved Slottet.
Dei har sett opp ca 1000 m2 is-sikringsnett, og 180 l m med ras-sikringsgjerde.
I tillegg er heile området reinska og det som var nødvendig er bolta.

Samla kostnad kr 4,5 mill.

Tiltaket sikrar betre alle farande på denne vegen, men det står att noko arbeid på denne strekninga fram mot tunnelen.
Web levert av CustomPublish