Rådmannen i Modalen kommune

 

 

Modalen kommune får ny rådmann frå oktober mnd. 2017, Jo Bjarte Tømmerbakke. 

Assisterande rådmann er Ove Sæbø

Det er etablert ei leiargruppe der alle einingsleiarar som rapporterer direkte til rådmannen tek del.

Føremålet til leiargruppa er:

1.Få oversikt og innsikt i dei utfordringar organisasjonen står overfor

  1. For å kunne levere gode tenester i alle avdelingar
  2. For å kunne utnytta ressursane effektivt
  3. For å kunne møta nye krav og forventningar
  4. For å sikre gode beslutningsprosessar

2. Utvikla felles kultur og haldningar

  1. Skapa samkjensle rundt ein organisasjon
  2. Gje støtte til den enkelte leiar
  3. Utvikla meir felles praksis

 

Web levert av CustomPublish