tilsette Øivind

Rådmann Øivind Olsnes sluttar til sommaren

Øivind Olsnes har denne veka orientert ordføraren om at han sluttar som rådmann i juni månad. Han har vore tilsett i Modalen kommunen sidan 2010.

Formannskapet skal drøfta den vidare prosessen på formannskapsmøte 07.03.17.

Web levert av CustomPublish