Januar2018

PROGRAM FOR HELSESENTERET

 

LEGEKONTOR: Telefon: 56 59 90 40

Opningstider: Måndag, tysdag, torsdag: kl. 08.30-15.00.

Telefontid: Kl.08.30-15.00  (Me ynskjer ikkje telefonar i tida 12-13)

Tirsdag 16.januar er legekontoret stengt frå kl. 13.00.    
Torsdag 18. januar er det ikkje lege på kontoret.

Lege Willy Davidsen er i Modalen fylgjande dagar i januar: 

Torsdag 25. januar.

 

LEGEVAKT FOR MODALEN:

Ved behov for legehjelp når det ikkje er lege i Modalen, kontakt

Nordhordland legevakt: Tlf. 116 117  / Ved behov for akutt-hjelp ring 113

 

*HELSESTASJONEN:  Telefon : 56 59 90 42 . Helsesøster (Marta): 99526851

Me har avtale med Masfjorden kommune der Helsesøster Marta Midtbø vil arbeide hjå oss 1 dag i veka. Ho vil stort sett vere her torsdagar.

 

*FYSIOTERAPI: Telefon: 56 59 90 43

Opningstider: Måndag, onsdag og fredag kl 09.00 – 15.30.

 

*PSYKISK HELSETENESTE: Telefon: 56 59 90 48 / 99 09 00 02/ 94 50 73 88

 

*NAV-kontor i Modalen: Telefon 53 04 51 16

Nav-kontoret er lokalisert i 1.etasje i kommunehuset. Kontoret er ope kvar torsdag frå klokka 10.00 til 15.00.

Web levert av CustomPublish