Program for helsesenteret

*LEGEKONTOR: Telefon: 56 59 90 40

Opningstider: Måndag, tysdag, torsdag: kl 08.30-15.00.

Telefontid: Kl.08.30-15.00  (Me ynskjer ikkje telefonar i tida 12-13)

Legekontoret er stengt tysdag 11.april.

LEGEVAKT FOR MODALEN:

Ved behov for legehjelp når det ikkje er lege i Modalen, kontakt

Nordhordland legevakt: Tlf. 116 117  / Ved behov for akutt-hjelp ring 113

*HELSESTASJONEN:  Telefon : 56 59 90 42 . Helsesøster (Marta): 99526851

Me har avtale med Masfjorden kommune der Helsesøster Marta Midtbø vil arbeide hjå oss 1 dag i veka. Ho vil stort sett vere her torsdagar.

*FYSIOTERAPI: Telefon: 56 59 90 43

Opningstider: Måndag, onsdag og fredag kl 09.00 – 15.30.

*PSYKISK HELSETENESTE: Telefon: 56 59 90 48 / 99 09 00 02/ 94 50 73 88

*NAV-kontor i Modalen: Telefon 53 04 51 16

Nav-kontoret er lokalisert i 1.etasje i kommunehuset. Marianne Osa vert vikar ved NAV-kontoret ei tid framover. I frå 01.01.17 er kontoret ope kvar torsdag frå klokka 09.00 til 15.00.

Vedlegg helsepraten PDF document ODT document

 

Web levert av CustomPublish