Mai 2018

Program for helsesenteret

LEGEKONTOR: Telefon: 56 59 90 40

Opningstider: Måndag, tysdag, torsdag: kl. 08.30-15.00.

Telefontid: Kl.08.30-15.00 (Me ynskjer ikkje telefonar i tida 12-13)

Du kan bestillle time/resept via SMS – Du skriv då MODALEN, fødselsdatoen din og navnet ditt. Skriv kva du ynskjer; fks. Ynskjer time, og sender meldinga til 2097.
Eller via vår heimeside: www.modalenlegekontor.no
For AKUTTE timar same dag må du ringe.

 

Lege Willy Davidsen Raa er i Modalen fylgjande dagar i mai: 

måndag 14. mai og tysdag 15. mai

 

LEGEVAKT FOR MODALEN:

Ved behov for legehjelp når det ikkje er lege i Modalen, kontakt
Nordhordland legevakt: Tlf. 116 117  / Ved behov for akutt-hjelp ring 113


*HELSESTASJONEN:  Telefon : 56 59 90 42 . Helsesøster (Marta): 99526851
Me har avtale med Masfjorden kommune der Helsesøster Marta Midtbø vil arbeide hjå oss 1 dag i veka. Ho vil stort sett vere her torsdagar.
 

*FYSIOTERAPI: Telefon: 56 59 90 43
Opningstider: Måndag, onsdag og fredag kl 09.00 – 15.30.


*PSYKISK HELSETENESTE: Telefon: 56 59 90 48 / 99 09 00 02/ 94 50 73 88
 

*NAV-kontor i Modalen: Telefon 53 04 51 16
Nav-kontoret er lokalisert i 1.etasje i kommunehuset. Kontoret er ope kvar torsdag frå klokka 10.00 til 15.00.

Web levert av CustomPublish