Juli og august

Program for helsesenteret

LEGEKONTOR: Telefon: 56 59 90 40

Opningstider: Måndag, tysdag og torsdag: kl 08.30-15.00.

Telefontid: Kl.08.30-15.00  (Me ynskjer ikkje telefonar i tida 12-13)

Ved behov for legehjelp når det ikkje er lege  i Modalen, kontakt Nordhordland legevakt tlf. 56 35 10 03. ved behov for akutt hjelp ring 113

Oversikt over ferie sjå vedlegg til helsepraten.vedlegg helsepraten sommar.pdf

Legekontoret er stengt veke 29, mandag 20.07.15 og veke 32.

 

TANNLEGE: Telefon 40 92 09 00

Tannlegen er på Mo torsdag 20. august

HELSESTASJONEN:  Telefon : 56599042 . Helsesøstertelefon:  94507378

Helsesøster er lettast å nå på helsesøstertelefonen, svarar på sms alle kvardagar.

Helsesøster er i Modalen 2-3 dagar i veka.

FYSIOTERAPI: Telefon: 56 59 90 43

Opningstider: Måndag, onsdag og fredag kl 09.00 – 15.30.

PSYKISK HELSETENESTE: Telefon: 56 59 90 48 / 99 09 00 02/ 94 50 73 88

NAV-kontor i Modalen: Telefon 53 04 51 35

Nav-kontoret er lokalisert i 1.etasje i kommunehuset og har vanlegvis ope

tysdagar kl. 09.00 – 15.00.

 

Web levert av CustomPublish