PROGRAM FOR HELSESENTERET

LEGEKONTOR: Telefon: 56 59 90 40 Opningstider: Måndag, tysdag og torsdag: kl 08.30-15.00. Telefontid: Kl.08.30-15.00 (Me ynskjer ikkje telefonar i tida 12-13) Det er ikkje lege på kontoret 5. februar.

 

LEGEVAKT FOR MODALEN:

Ved behov for legehjelp når det ikkje er lege i Modalen, kontakt

Nordhordland legevakt: Tlf. 56 35 10 03  / Ved behov for akutt-hjelp ring 113

 

HELSESTASJONEN:  Telefon : 56599042 . Mobil: 94 50 73 78

(svarer på sms dagtid alle dager frå måndag til fredag)

Helsesøster er i Modalen 2 dagar i veka, vanlegvis måndag og torsdag.

 

FYSIOTERAPI: Telefon: 56 59 90 43

Opningstider: Måndag, onsdag og fredag kl 09.00 – 15.30.

 

PSYKIATRISK SJUKEPLEIAR: Telefon: 56 59 90 48 / 99 09 00 02

Kontakt tenesta via Jorunn Brekkhus

 

TANNLEGE: Telefon 40 92 09 00

Tannlegen er på Mo torsdag 5. februar og 20. februar.

Ved behov for akutt hjelp, kontakt kontoret i Knarvik, Telefon 56 35 12 10

 

NAV-kontor i Modalen: Telefon 53 04 51 35

Nav-kontoret er lokalisert i 1.etasje i kommunehuset og har vanlegvis ope

tysdagar kl. 09.00 – 15.00.

Web levert av CustomPublish