Program for helsesenteret

*LEGEKONTOR: Telefon: 56 59 90 40 Opningstider i april: Måndag, tysdag og torsdag: kl 08-15.30 Telefontid: Kl 08.30-15.00 ( Me ynskjer ikkje telefonar i tida 12-13) Fråvær: legen er borte tysdag 5. april og måndag 18.april.

LEGEVAKT FOR MODALEN: Ved behov for akutt hjelp når det ikkje er lege i Modalen, kontakt Nordhordland legevakt: Tlf. 56 35 10 03

*HELSESTASJONEN: Telefon: 56 59 90 42 eller mob:41387430 Helsesøster er tilstades desse dagane i april: Helsestasjonen: Mandag: - 11. april Tirsdag: - 12. og 26. april

NB! HELSESTASJON FOR UNGDOM: - stengt i april Helsesøster har ferie frå 4.-10. april og avspaserer 19. og 20. april

FYSIOTERAPI: Telefon: 56 59 90 43 Fysioterapeut: Terje Askeland Opningstider: Måndag, onsdag og fredag kl 08.00 – 14.30.

*PSYKIATRISK SJUKEPLEIAR: Telefon: 56 59 90 48 / 99 09 00 02 Jorunn Brekkhus har kontor ved helsesenteret. Ho er lettast å nå på telefon.

*TANNLEGE: Telefon 56 59 90 44 Tannlegen er på Mo 28.april Ved behov for akutt hjelp, kontakt kontoret i Knarvik, Telefon 56 35 12 10

*NAV-kontor i Modalen: Telefon 53 04 51 35 Nav-kontoret er lokalisert i 1.etasje i kommunehuset og har vanlegvis ope onsdagar. Endringar i april: Stengt onsdag 6.april, ope torsdag 7.april. Stengt onsdag 20. april

Web levert av CustomPublish