Program for helsesenteret November 2017

PROGRAM FOR HELSESENTERET

November 2017

 

*LEGEKONTOR: Telefon: 56 59 90 40

Opningstider: Måndag, tysdag, torsdag: kl 08.30-15.00.

Telefontid: Kl.08.30-15.00  (Me ynskjer ikkje telefonar i tida 12-13)

 

Lege Willy Davidsen er i Modalen fylgjande dagar i november: 

13. november, 14. november og 27. november.

 

LEGEVAKT FOR MODALEN:

Ved behov for legehjelp når det ikkje er lege i Modalen, kontakt

Nordhordland legevakt: Tlf. 116 117  / Ved behov for akutt-hjelp ring 113

 

*HELSESTASJONEN:  Telefon : 56 59 90 42 . Helsesøster (Marta): 99526851

Me har avtale med Masfjorden kommune der Helsesøster Marta Midtbø vil arbeide hjå oss 1 dag i veka. Ho vil stort sett vere her torsdagar.

 

*FYSIOTERAPI: Telefon: 56 59 90 43

Opningstider: Måndag, onsdag og fredag kl 09.00 – 15.30.

Fysioterapeuten  er ikkje tilstade i tida: 23.10.17 – 27.10.17

 

*PSYKISK HELSETENESTE: Telefon: 56 59 90 48 / 99 09 00 02/ 94 50 73 88

 

*NAV-kontor i Modalen: Telefon 53 04 51 16

Nav-kontoret er lokalisert i 1.etasje i kommunehuset. Marianne Osa vert vikar ved NAV-kontoret ei tid framover. I frå 01.01.17 er kontoret ope kvar torsdag frå klokka 09.00 til 15.00.

Vedlegg helsepraten finn du her! PDF document ODT document  
Ved helsesenteret har me fått opp vår eiga nettside, klikk her for å sjå!

 

Web levert av CustomPublish