PROGRAM FOR HELSESENTERET mai 2015

LEGEKONTOR: Telefon: 56 59 90 40 Opningstider: Måndag, tysdag og torsdag: kl 08.30-15.00. Telefontid: Kl.08.30-15.00 (Me ynskjer ikkje telefonar i tida 12-13) Det er ikkje lege på kontoret i tida: 26.05.15 – 28.05.15

LEGEVAKT FOR MODALEN:

Ved behov for legehjelp når det ikkje er lege i Modalen, kontakt

Nordhordland legevakt: Tlf. 56 35 10 03  / Ved behov for akutt-hjelp ring 113

 

*HELSESTASJONEN:  Telefon : 56599042 . Mob: 94507378

Helsesøster er lettast å nå på mobiltelefon.

Helsesøster er i Modalen 2-3 dagar i veka, vanligvis måndag og torsdag

 

*FYSIOTERAPI: Telefon: 56 59 90 43

Opningstider: Måndag, onsdag og fredag kl 09.00 – 15.30.

 

*PSYKIATRISK SJUKEPLEIAR: Telefon: 56 59 90 48 / 99 09 00 02

Kontakt tenesta via Jorunn Brekkhus

 

*TANNLEGE: Telefon 40 92 09 00

Tannlegen er på Mo torsdag 21.mai.

Ved behov for akutt hjelp, kontakt kontoret i Knarvik, Telefon 56 35 12 10

 

*NAV-kontor i Modalen: Telefon 53 04 51 35

Nav-kontoret er lokalisert i 1.etasje i kommunehuset og har vanlegvis ope

tysdagar kl. 09.00 – 15.00.

Web levert av CustomPublish