Program for helsesenteret mai 2014

LEGEKONTOR: Telefon: 56 59 90 40

Opningstider: Måndag, tysdag og torsdag: kl 08.30-15.00.

Telefontid: Kl.08.30-15.00 (Me ynskjer ikkje telefonar i tida 12-13)

Lege Konstaninos Anastasiadis er ikkje på kontoret 13.05.14 og 15.05.14 pga. kurs.

LEGEVAKT FOR MODALEN:

Ved behov for legehjelp når det ikkje er lege i Modalen, kontakt

Nordhordland legevakt: Tlf. 56 35 10 03  / Ved behov for akutt-hjelp ring 11

HELSESTASJONEN: Mobil:41 38 74 30

Helsesøster er i Modalen 2-3 dagar i veka.

Det er lettast å nå helsesøster på mob: 413 87 430.

Dersom det er utanom kontortid kan ein gjerne senda sms.

FYSIOTERAPI: Telefon: 56 59 90 43

Fysioterapeut: Terje Askeland

Opningstider: Måndag, onsdag og fredag kl 08.00 – 14.30.

Terje er på kurs: 05.mai – 09.mai.

PSYKIATRISK SJUKEPLEIAR: Telefon: 56 59 90 48 / 99 09 00 02

Kontakt tenesta via Jorunn Brekkhus

TANNLEGE: Telefon 40 92 09 00

Tannlegen er på Mo torsdag 15. mai.

Ved behov for akutt hjelp, kontakt kontoret i Knarvik, Telefon 56 35 12 10

NAV-kontor i Modalen: Telefon 53 04 51 35

Nav-kontoret er lokalisert i 1.etasje i kommunehuset og har vanlegvis ope onsdagar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Web levert av CustomPublish