Program for helsesenteret juni 2014

LEGEKONTOR: Telefon: 56 59 90 40

Opningstider: Måndag, tysdag og torsdag: kl 08.30-15.00.

Telefontid: Kl.08.30-15.00 (Me ynskjer ikkje telefonar i tida 12-13)

Legekontoret er stengt tysdag 17.juni pga. personalsamling.

Kontoret er feriestengt frå 28.juli – 10.august.

LEGEVAKT FOR MODALEN:

Ved behov for legehjelp når det ikkje er lege i Modalen, kontakt

Nordhordland legevakt: Tlf. 56 35 10 03  / Ved behov for akutt-hjelp ring 113

 

HELSESTASJONEN: Mobil:41 38 74 30

Helsesøster er i Modalen 2-3 dagar i veka.

Det er lettast å nå helsesøster på mob: 413 87 430.

Dersom det er utanom kontortid kan ein gjerne senda sms.

FERIE: 23.juni – 13. juli og 4. august – 10.august

 

FYSIOTERAPI: Telefon: 56 59 90 43

Fysioterapeut: Terje Askeland

Opningstider: Måndag, onsdag og fredag kl 08.00 – 14.30.

KURS: 02. juni – 6. juni

FERIE: 3. juli – 27. juli.

 

PSYKIATRISK SJUKEPLEIAR: Telefon: 56 59 90 48 / 99 09 00 02

Kontakt tenesta via Jorunn Brekkhus

FERIE:   Jorunn: 30. juni – 20. juli.  Bente: 21. juli – 17. august

TANNLEGE: Telefon 40 92 09 00

Tannlegen er på Mo torsdag 5. juni og 26.juni.

Ved behov for akutt hjelp, kontakt kontoret i Knarvik, Telefon 56 35 12 10

 

NAV-kontor i Modalen: Telefon 53 04 51 35

Nav-kontoret er lokalisert i 1.etasje i kommunehuset og har vanlegvis ope onsdagar.

Web levert av CustomPublish