Program for helsesenteret desember 2014

LEGEVAKT FOR MODALEN:

Ved behov for legehjelp når det ikkje er lege i Modalen, kontakt

Nordhordland legevakt: Tlf. 56 35 10 03  / Ved behov for akutt-hjelp ring 113

LEGEKONTOR: Telefon: 56 59 90 40

Opningstider: Måndag, tysdag og torsdag: kl 08.30-15.00.

Telefontid: Kl.08.30-15.00  (Me ynskjer ikkje telefonar i tida 12-13)

OBS ! Det er ikkje lege på kontoret torsdag 11. desember.

Siste kontordag før jul er 22.desember og fyrste dag etter nyttår er 5. januar.

HELSESTASJONEN: Mobil:41 38 74 30

Helsesøster er i Modalen 2-3 dagar i veka.

Det er lettast å nå helsesøster på mob: 413 87 430, gjerne på sms.

 

FYSIOTERAPI: Telefon: 56 59 90 43

Opningstider: Måndag, onsdag og fredag kl 09.00 – 15.30.

 

PSYKIATRISK SJUKEPLEIAR: Telefon: 56 59 90 48 / 99 09 00 02

Kontakt tenesta via Jorunn Brekkhus

 

TANNLEGE: Telefon 40 92 09 00

Tannlegen er på Mo torsdag 11. desember.

Ved behov for akutt hjelp, kontakt kontoret i Knarvik, Telefon 56 35 12 10

 

NAV-kontor i Modalen: Telefon 53 04 51 35

Nav-kontoret er lokalisert i 1.etasje i kommunehuset og har vanlegvis ope

tysdagar kl. 09.00 – 15.00.

Web levert av CustomPublish