Program for helsesenteret, april

*LEGEKONTOR: Telefon: 56 59 90 40
Opningstider: Måndag, tysdag og torsdag: kl 08.30-15.00.
Telefontid: Kl.08.30-15.00 (Me ynskjer ikkje telefonar i tida 12-13)
Lege Konstantinos Anastasiadis er borte f.o.m 14. – t.o.m 27. april

LEGEVAKT FOR MODALEN:
Ved behov for legehjelp når det ikkje er lege i Modalen, kontakt
Nordhordland legevakt: Tlf. 56 35 10 03  / Ved behov for akutt-hjelp ring 113

*HELSESTASJONEN: Mobil:41 38 74 30

Helsesøster er i Modalen 2-3 dagar i veka.

Det er lettast å nå helsesøster på mob: 413 87 430.

Dersom det er utanom kontortid kan ein gjerne senda sms.


*FYSIOTERAPI: Telefon: 56 59 90 43

Fysioterapeut: Terje Askeland

Opningstider: Måndag, onsdag og fredag kl 08.00 – 14.30.


*PSYKIATRISK SJUKEPLEIAR: Telefon: 56 59 90 48 / 99 09 00 02

Kontakt tenesta via Jorunn Brekkhus


*TANNLEGE: Telefon 40 92 09 00

Tannlegen er på Mo torsdag 10. april og torsdag 24. april

Ved behov for akutt hjelp, kontakt kontoret i Knarvik, Telefon 56 35 12 10


*NAV-kontor i Modalen: Telefon 53 04 51 35

Nav-kontoret er lokalisert i 1.etasje i kommunehuset og har vanlegvis ope onsdagar.

Web levert av CustomPublish