Presisering til kommunereformen

Jeg leser i Vaksdalposten torsdag 18.02.2016 at jeg er imøtekommende til en stor Nordhordlandskommune. Det føler jeg er en litt ubalansert fremstilling som trenger presisering.

Alle kommunene er pålagt av regjeringen å utrede kommunestrukturen. Dette er en jobb som skal gjøres enten vi liker det eller ikke. Her er det mange krefter i sving, og vi ser at for noen kan en sammenslåing være naturlig. Hvis vi lokalt ikke gjør denne jobben skikkelig, kan ansvaret legges til fylkesmannen. Jeg tror ikke fylkesmannen legger vekt på de samme tingene som oss, og mener derfor det er best vi utreder selv.

Pr. dags dato har vi tre muligheter på blokken. Den ene er det såkalte 0-alternativet der vi velger å bli som vi er. Den andre er at Eksingedalen og Eidslandet blir en del av Modalen, slik de søkte om for noen år siden. Den tredje er det store nordhordlandsalternativet, eventuelt sammen med Eksingedalen og Eidslandet.

Vi har kommet et stykke på vei med utredingen sammen med de andre kommunene i Nordhordland. Dette er forankret i et vedtak gjort i kommunestyret i forrige valgperiode. En slik utreding setter ord på hva en eventuell sammenslåing vil bety. Den gir oss et bilde av hvordan en eventuell storkommune vil se ut, og vi kan forestille oss hvilken posisjon Modalen vil få. Her er det viktig å huske på at Modalen er et sted, og ikke bare en kommune. I prosessen har vi fått medhold i en del av momentene vi har spilt inn. Selv om alle våre ønsker blir imøtekommet er det ikke automatikk i at en storkommune er det rette for Modalen.

Når denne utredningen er ferdig kan vi holde den opp mot de to andre mulighetene. Først skal kommunestyret vurdere det, så skal vi ha en rådgivende folkeavstemming, før kommunestyret gjør endelig vedtak i løpet av juni 2016.

Min rolle i denne prosessen er grei. Jeg ønsker at kommunestyret i Modalen skal ha et best mulig faktagrunnlag til å ta en riktig avgjørelse for Modalen, både med tanke på morgendagen og mange år frem i tid. Dette er ikke en avgjørelse jeg skal ta aleine. Heldigvis!

Web levert av CustomPublish