Pleie og omsorg

Her finn du opplysningar om Pleie- og omsorgstenesta i Modalen kommune.

 

MODALSTUNET BU OG OPPTRENING er hovudbasen i pleie- og omsorgstenesta, og ligg på Øvre Helland.

Pleie og omsorg i Modalen kommune omfattar integrert sjukeheim og heimesjukepleie, omsorgsbustader og heimehjelpsteneste. Det er vanlegvis ikkje venteliste for å få plass på sjukeheimen. Kommunen tek etter søknad periodevis også imot pasientar frå andre kommunar.

På Modalstunet har desse tilboda sitt utspring: institusjonsopphald, heimesjukepleie, heimehjelp og dagtilbod for eldre.

 

Web levert av CustomPublish