Plansaker

Arealplanar

Kommuneplanar
Modalen kommune sin kommuneplan for 2002 - 2014, er utgangspunktet for planlegging av arealbruken i kommunen.

Kommuneplanen er under rullering og vert ferdighandsama i 2014.

Reguleringsplanar kan du sjå her

 

Reguleringsplanar
Detaljplanlegging av arealbruken vert styrt gjennom  reguleringsplananar.

Web levert av CustomPublish