Plansaker

Kommuneplan for Modalen 2015-2026

Kommunestyremøte utsette den 18. juni handsaminga av framlegget til ny kommuneplan og arealplan. Kommunestyret ønskte ikkje å omdisponera dyrka jord til utbyggingsføremål på Mo slik framlegget la opp til.

01. juli 2015 Les meir

Plansaker

06. desember 2013 Les meir
Web levert av CustomPublish