Oppvekst/omsorgskontoret

 

Administrativ leiing:

Oddvin Neset – kommunalsjef. Kontor i samfunnshuset på Mo.

Tlf. 56 59 90 31. Har i tillegg til administrativ leiing av etaten, også fagansvar for barnevern og rusmiddelbruk.

 

Fagleiarar, oppvekst og omsorg:

Grete Urdal - styrar Modalen barnehage.

Kontor i barnehagen, tlf. 56 59 91 90

 

Gisle Heimly - rektor på Mo skule.

Kontor på Mo skule, tlf. 56 59 90 71.

 

Jahn Olav Nordheim – undervisningsinspektør.

Kontor på Mo skule, tlf. 56 59 90 72.

 

Frøydis Gullbrå, kommunelege 1.

Kontor i helsesenteret, tlf. 56 59 90 40. 

 

Linn-Merete Taule – helsesyster.

Kontor i helsesenteret, tlf. 56 59 90 42.

 

Terje Askeland – fysioterapeut.

Kontor i helsesenteret, tlf. 56 59 90 44.

 

Jorunn Hårvik Brekkhus, psykiatrisk sjukepleiar.

Kontor i helsesenteret, tlf. 56 59 90 48.

 

Bente Kvamsdal Håvåg, pleie- og omsorgsleiar.

Kontor i Modalstunet bu og opptrening. tlf. 56 59 90 91.

 

 

Web levert av CustomPublish