Opningstider NAV Modalen sommaren 2018

I samband med avvikling av ferie vert NAV kontoret stengd fyljande veker:

Veke 30, 31, og 32.

Dersom det er naudsynt med økonomisk hjelp i desse dagane, ta kontakt med kundetorget 56 59 90 00.

Dersom saka di gjeld arbeid, sjukdom, pensjon så ta kontakt med NAV Masfjorden på tlf. 55 55 33 33.

Web levert av CustomPublish