Opningstider NAV Modalen sommaren 2017

I samband med avvikling av ferie vert NAV kontoret stengd fyljande veker:

Veke 27, 28, 29 og 31

Dersom det er naudsynt med økonomisk hjelp i desse dagane, ta kontakt med kundetorget 56 59 90 00

Dersom saka di gjeld arbeid, sjukdom, pensjon så  ta kontakt med NAV Masfjorden på tlf. 55 55 33 33

Web levert av CustomPublish