Trygde- og omsorgsbustader

Modalen har 2 husvære på Mo og 2 husvære på Øvre Helland som er øyremerkte eldre og uføre. I tillegg til dette er det 2 husvære på Øvre Helland som er øyremerkte psykiatri.

Web levert av CustomPublish