Offentlege etatar skjema

På denne sida finn du koplingar til ulike offentlege etatar som har søknadskjema som kan nyttast ved søknadar til kommunen.

Filene er i ulike format og vert henta frå ulike stader på Internett. Filene vert opna i eit nytt vindauga. For å lese blankettar i pdf-format treng du programmet Acrobat Reader.

Dei kommunale skjema må du først skrive ut, deretter fylle ut med hånd og så sende i posten med nødvendig underskrift.

Det vert arbeidd med å legge til rette for utfylling på skjerm med elektronisk underskrift og innsending.

Web levert av CustomPublish