Offentleg ettersyn av detaljreguleringsplan for sandtak på Krossdal og Helland

Formannskapet har i møte 08.09.15 sak 053/2015 vedtatt  å leggje ut privat detaljreguleringsplan med konsekvensutredning, skildring og føresegner for sandtak på Krossdal og Helland gnr. 76, 1 m.fl. i Modalen kommune ut til offentleg ettersyn. Jf. §§ 12.10 og 12.11 i plan og bygningslova.

Høyringsfrist vert sett til 16.10.2015.

Merknader kan sendast til:   postmottak@modalen.kommune.no
Modalen kommune
pb. 44
5729 Modalen

og kopi til:
Byggadministrasjon Harald Bjørndal AS   post@byggadmin.no
Postb. 103
5649 Eikelandsosen

Web levert av CustomPublish