Nye rutiner for innsending av sjukemelding

Frå 15. juni 2015 vert rutinane for innsending av krav om  sjukemelding endra,

(sjukemelding del D) frå arbeidsgivar og innsending av papirskjema frå sjukemeldar (del A).

For sjukemeldar

For arbeidsgjevar

For den sjukemelde

Web levert av CustomPublish