Nye byggesaksreglar trer ikraft fra 1. juli

 

Den 1. juli trer nye byggesaksreglar i kraft. Terskelen for søknadsplikt vert oppheva og fleire nye tiltak kan setjast i gang uten søknad til kommunen.

 

Dette gjeld garasjer på inntil 50kvadratmeter, tilbygg på 15 kvadratmeter og ei rekke andre mindre tiltak. Forutsetninga er at tiltaka er i samsvar med plan og øvrig regelverk. Regelendringene eir et ledd i regjeringa sitt arbeid med å forenkla, fornya og forbedra slik at kvardagen blir enklere for innbyggjarane og næringsliv.

Web levert av CustomPublish