Ny vaktmeister i Modalen Næringsbygg

Vi ønskjer å lette kontakt og oppfølgjing vedrørande byggningsmasse og leigeforhold, difor har vi tilsett Mike Rackwitz som vaktmeister i Modalen næringsbygg. Hans arbeidsdagar vil i hovudsak vere måndagar og fredagar. 

Han er tilgjengeleg for henvendelsar på

telefon: 452 90 055

mail: mike.modalen@mikerackwitz.no

Vi vil også informere om at det dette halvåret vil bli iverksett eit omfattande oppgraderingsarbeid på Mobryggja, hovudsakleg knytt til leiligheter, men også ein del av kontorfasilitetane vil det bli endringar på. Vi beklagar dersom det vil medføre ulemper og ber om at det vert tatt kontakt med vaktmeister dersom det skulle vera problemstillingar ein ønskjer å ta opp.

 

MODALEN NÆRINGSBYGG A.S.
Postboks 17
5729 MODALEN.
ORG. NR. 976 862 643.
Tlf. 97126095

Web levert av CustomPublish