Ny nettside - samhandling i Nordhordland

Regionrådet Nordhordland IKS er tildelt kr 1 000 000,- for å vidareutvikla interkommunalt samarbeid, og samarbeid med spesialisthelsetenesta om helsetenester i Nordhordland. 

Sjå ny nettside: www.saman.no  

Saman.no skal vera ei informasjonskjelde om samhandling i helsesektoren mellom kommunane i Nordhordland og spesialisthelsetenesta.

Web levert av CustomPublish