Nulltoleranse for mobbing

Modalen kommune sluttar seg til den nasjonale satsinga for å styrke arbeidet for eit godt og inkluderande oppvekst- og læringsmiljø for alle barn og unge. Vi skal ha nulltoleranse for mobbing.

.

Web levert av CustomPublish