Nordhordlandsting 28.januar 2016

I regi av Regionrådet har man hatt ambisjoner om å avholde Nordhordlandsting hvert eneste år. Planen har vært å invitere alle formannskapene i Nordhordland til felles møte. Dette har av ulike grunner ikke blitt gjort de siste årene, men nå i disse kommunestruktur-tider var det på tide med et møte. Dette ble avholdt torsdag 29.januar på Strilatun.

Det opprinnelige sakskartet inneholdt saker om biosfæreprosjekt og kommunestruktur. I anledning av at Meland, Radøy og Lindås underskrev sin intensjonsavtale om ny kommune, ble sakskartet omgjort, og hele møtet skulle dreie seg om kommunestruktur. Mange kommuner har ventet på forslaget til nytt inntektssystem for kommunene, og det skulle også belyses i møtet.

Møtet ble innledet av leder i Regionrådet Karstein Totland, før regionrådets sekretariat gikk gjennom en presentasjon av det nye inntekstssystemet for kommunene. Tallene gir en pekepinn på hvordan  det vil se ut for kommunene de neste årene, men det er noen ukjente faktorer. Tallene vi fikk se er basert på dagens kommunestruktur. Det nye systemet tar sikte på at store bykommuner som Bergen og Oslo skal få mer, mens mellomstore kommuner skal få mindre. Kommunene i Nordhordland vil uten en endring i kommunestruktur får en samlet minsket inntekt på alt fra 10 til 20 millioner pr år. Usikkerheten her går på et kriterie som sier noe om avstand til en teoretisk kommune på 5000 innbyggere. Utsiktene til svekkede inntekter har satt fart i prosessen til Meland, Radøy og Lindås, for kommuner som slår seg sammen vil beholde dagens inntektssystem i 15 år. For Modalen sin del vil det ikke bli store endringer. Inntektene våre fra staten vil bli omtrent på samme nivå som i dag.

Så fikk vi en presentasjon av intesjonsavtalen fra ordførerne Øyvind Oddekalv, Jon Askeland og Astrid Aarhus Byrknes. Avtalen finnes her intensjonsavtale endeleg 26-1-2016.pdf. De gikk igjennom noen hovedpunkter, og de planlegger videre drift på alle skoler og barnehager, og aktivitet i alle tidligere rådhus.

Samtidig inviterer de alle Nordhordlanskommunene med i forhandlingene om en stor Nordhordalandskommune. Disse forhandlingene har vi deltatt i hele veien, men de fikk noen kraftige tilbakeslag da Meland og Austrheim trakk seg ut. For å få disse forhandlingene på sporet igjen ble alle formannskapene spurt om de ville gå inn igjen i forhandlingene. Vi sa ja til at vi skal spørre kommunestyret. Videre diskusjoner gikk på den videre prosessen for forhandlingene.

 

Hva betyr dette for Modalen?

Det ligger i kortene at en videre forhandling vil bygge på den underskrevne avtalen, men med mulige lokale tilpasninger.

Vi har allerede et vedtak som sier at vi skal være med i forhandlingene om en stor Nordhordlandskommune. Så strengt tatt er det vel ok å gå videre i forhandlingene, men vi skal uansett ta dette med kommunestyret. Det som er viktig å merke seg er at dette er en intensjonsavtale. Avtalen er ikke på noen måte bindende, og det er opp til kommunestyret å bestemme seg. Forhandlingene vil gi en intensjonsavtale som kommunestyret kan holde opp mot alternativet om å bestå som egen kommune. I tillegg har vi et vedtak på at vi skal ha en rådgivende folkeavstemming før vedtaket blir gjort.

Nå er det store bevegelser i kommunestruktur debatten. Her gjelder det å holde tungen rett i munnen og sikre Modalen som levende lokalsamfunn!

Web levert av CustomPublish