Endring ope torsdagar

NAV Modalen

Marianne Osa vert vikar ved NAV-kontoret ei tid framover. Ho er utdanna sosionom, og arbeider til dagleg ved NAV Meland.  

Kontoret vert ope kvar torsdag frå klokka 09.00 til 15.00. frå og med torsdag 05.01.17

Direktetelefon i opningstida: 53 04 51 16

Treng du å ha kontakt med NAV utanom desse tidene kan du kontakte

-  NAV Masfjorden  - tlf 55 55 33 33  dersom di sak gjeld arbeid, sjukdom, pensjon  

-  Modalen kommune  v/ Oddvin Neset, -  tlf 56 59 90 31  dersom di sak gjeld økonomisk hjelp

 

Web levert av CustomPublish