NAV Modalen

NAV Modalen

Endring ope torsdagar

Marianne Osa vert vikar ved NAV-kontoret ei tid framover. Ho er utdanna sosionom, og arbeider til dagleg ved NAV Meland.  

Kontoret vert ope kvar torsdag frå klokka 09.00 til 15.00. frå og med torsdag 05.01.17

Direktetelefon i opningstida: 53 04 51 16

Treng du å ha kontakt med NAV utanom desse tidene kan du kontakte

-  NAV Masfjorden  - tlf 55 55 33 33  dersom di sak gjeld arbeid, sjukdom, pensjon  

-  Modalen kommune  v/ Oddvin Neset, -  tlf 56 59 90 31  dersom di sak gjeld økonomisk hjelp

 

02. januar 2017 Les meir

Lån og tilskot til bustadføremål

Lån og tilskot til bustadføremål

Modalen kommune får midlar frå Husbanken til vidare formidling i form av Startlån og tilskot til etablering og tilpassing av bustad. Kommunen administrerer også Husbanken si ordning med bustøtte.
27. juni 2016 Les meir

Nye rutiner for innsending av sjukemelding

Frå 15. juni 2015 vert rutinane for innsending av krav om  sjukemelding endra,

(sjukemelding del D) frå arbeidsgivar og innsending av papirskjema frå sjukemeldar (del A).

For sjukemeldar

For arbeidsgjevar

For den sjukemelde

19. juni 2015 Les meir

NAV Modalen

Modalen kommune sine sosiale tenester inkludert Husbanken si bustøtteordning vert i hovudsak utført av NAV-kontoret.

Nav-kontoret er lokalisert i 1.etasje i kommunehuset og har  ope torsdag kl. 09.00 - 15.00

 

 

09. desember 2013 Les meir
Web levert av CustomPublish