Bente

Skitur

Nasjonal støtte til biosfæreprosjektet i Nordhordland

Den norske MAB-komité har no gitt sin støtte til arbeidet med å gjere Nordhordland til Norge sitt første biosfæreområde. Dermed er det gitt klarsignal til vidare arbeid både med hovud søknaden som skal gå til UNESCO og til dei aktivitetane som alt er satt i gang. .

Viss Nordhordland når fram med søknaden om å bli eit biosfæreområde, kan det få stor betyding for vidare utvikling av heile regionen. Biosfæreprosjektet er eit samarbeid mellom Regionrådet i Nordhordland og Universitetet i Bergen

Web levert av CustomPublish