Nasjonal nettportal om vold i nære relasjoner

Nettportalen dinutvei.no gir informasjon til utsatte for vold, overgrep og voldtekt, pårørende og bekymrede, de som utøver vold og til fagpersoner.

Nettportalen

Web levert av CustomPublish