Næringslivet i Modalen

Næringslivet i Modalen var tidlegare vesentleg knytt til landbruk og sanddrift. I dag har det vakse fram eit sterkt IKT-miljø i private verksemder og vi har gode tilbod innan reiseliv og handel. I tillegg har vi mange små handverks- og servicebedrifter.

 

Modalen kommune ønskjer å leggje til rette for auka sysselsetting ved nyetablering og utvikling av eksisterande verksemder. Kommunen kan både gje rettleiing og yte stønad til tiltak som gjev auka sysselsetting.

 

Web levert av CustomPublish