Næringsfond

På grunnlag av årleg tildelte konsesjonsavgifter frå kraftproduksjonen har Modalen etablert eit kommunalt næringsfond.

Desse midlane vert forvalta og brukt i samsvar med gjeldande vedtekter og retningslinjer.

Det kan gjevast tilskot og/eller lån til prosjekt innan lokalt næringsliv og til kommunale fellestiltak.

Det er vedteke særskilte stønadsordningar retta mot landbruket.

Lokale verksemder kan også søkja stønad frå regionalt næringsfond for Osterfjordregionen.

 

Web levert av CustomPublish