Mostraumen elevavis

Elevar på 8, 9 og 10 trinn har i år moglegheita til å velje "Mediar og informasjon" som valfag. Dei har difor oppretta ei elevavis.

I alt 12 elevar skal gjennom året dele saker og nyheiter som dei er opptatt av. Dette blir blant anna gjort gjennom artiklar, bilete og videoar. Det vil vera noko som er lokalt frå Modalen og omegn, og noko som er meir nasjonalt og internasjonalt. For at andre skal ha glede at å få sjå dette, har me oppretta denne sida. Me gler oss!

Mostraumen elevavis

 
Web levert av CustomPublish