Møte med fylkestannlegen

Fylkestannlegen jobben med en plan over klinikkstrukturen i Hordaland. Det ser ikke bra ut for tannlegekontoret i Modalen.

I forbindelse med dette arbeidet har fylkestannlegen kalt inn alle kommunene som blir berørt til en gjennomgang av planen. Han ønsker færre tannklinikker med større fagmiljø. Dette for å senke kostnader og heve det faglige nivået.

Fylkestannlegen har i sin plan ønske om å legge ned tannlegekontoret i Modalen. Han begrunner dette med at det koster for mye å ha et fult utrustet tannelegekontor som står tomt store deler av året, og ikke minst at det er vanskelig å rekruttere nye tannleger til jobben.

Rådmannen og jeg var i møte med fylkestannlegen der han presenterte sin plan. Vi argumenterte på samme måte som alle andre kommuner i regionen. Hvis avstanden til tannlegen øker blir kostnaden skubbet over på brukerne. Skal en foreldre ta seg fri en hel dag fra jobb for å følge sitt barn? Skal barna ta seg fri store deler av skoledagen? Skal vi sende beboerne på aldersheimen til Knarvik med følge? Hvorfor er ikke denne delen av regnestykket tatt med?

Svaret er at de skal se på å utvide åpningstidene slik at tannlegene skal jobbe lengre på ettermiddagene. Og fylkestannlegen mener det er mye lettere å få en tannlege til å jobbe kveld enn det er å få samme tannlegen til å kjøre til Modalen to dager i måneden. Vi kom ingen vei med våre argumenter, jeg fikk ikke inntrykk at det var meningen at vi skulle bli hørt.

Denne planen skal opp i fylkestinget. Vi får håpe de er mer på vår side.

Web levert av CustomPublish