Møte i formannskapet og næringsfondsstyret tirsdag 6.mars 2018

To møter i dag, der hovedfokuset var på næringsfondet. Det er gledelig at så mange ønsker å starte opp noe nytt i Modalen.

I dag hadde vi tre søknader om støtte til behandling, og alle tre presenterte prosjektet sitt for næringsfondsstyret.

Først presenterte Liv-Anne Aanesen iModalen sin søknad om å opprette et destinasjonsselskap for reiseliv. De har som mål å ansette en person i 30% stilling i tre år for å drive målrettet arbeid for å styrke reiselivet i Modalen. Spennende prosjekt der mye er tenkt på, og mye må nok bli til mens man går. Kanskje kan dette bli en stor støtte for alle som ønsker å starte opp med reiseliv og lokalmat produksjon i Modalen? Dette er et tiltak som har som mål å komme alle lokale interessenter til gode.

 9k=

 

Så kom Oddbjørn Trohaug og presenterte sitt prosjekt for å starte tilslagslaboratorium i Modalen. Her var det mange i formannskapet som var litt grønne på området, men vi fikk en god presentasjon av hva et slikt laboratorium kan gjøre. Kan ikke si at vi er utlært på stein, sand, singel og grus, men mye nyttig informasjon fikk vi med oss. Skal ikke se bort fra at vi kommer på besøk når laboratoriumet er oppe og går.

Z

 

Til slutt fikk vi presentert Modalsbrød av Kristin Nåmdal og Sigrunn Dale. Planen er å starte bakeri og utsalg av lokale produkter i Sognefloren. De ønsker å videreutvikle Sognefloren, og det er ikke tvil om at et bakeri vil øke populariteten.
Ønske om utsalg er også i tråd med iModalen sin søknad, så her håper vi aktørene får til et godt samarbeid.

 9k=

 

Alle prosjektene fikk støtte slik administrasjonen hadde foreslått, så nå håper vi på stor aktivitet videre i prosjektene!

 

Vi avsluttet dagen med formannskapsmøtet. En del orienteringssaker, og vedtak om å starte arbeidet med en temaplan for kultur, idrett, friluftslib og folkehelse. Viktig arbeid som det vil jobber med i administrasjonen i løpet av året.

 

Alt i alt var det en god møtedag i dag!

 

Posting
Web levert av CustomPublish