Modalsprisen 2016.

Modalen kommune lyser ut Modalsprisen for 2016. Prisen vert tildelt nokon som har gjort ein ekstra innsats for å profilera Modalen, eller gjort ein stor innsats for innbyggjarane i kommunen. Prisen kan delast ut til einskildpersonar, bedrifter, lag og organisasjonar i Modalen kommune. Send framlegg på kandidatar til:inga@modalen.kommune.no innan 20. mai 2016.

Web levert av CustomPublish