Modalen nærings og tenestesenter

Skisseprosjekt utarbeidd av HRTB Arkitekter 2017

Revidert skisseprosjekt ble presentert i kommunestyret sak 058/2017 orienteringssaker, den 14.12.2017.

Arkitektfirmaet HRTB orienterte om revidert skisseprosjekt for nytt nærings- og tenestesenter, inkludert kostnadskalkyle på kr 63,4 mill inkl. mva.  Det var ikkje lagt opp til drøftingar av saka på dette møtet, men det kom tilbakemeldingar på presentasjonen om at kostnadskalkylen var ein del høgare enn det ein var førebudd på. Formannskapet vil sjå vidare på saka på nyåret, og vurdere løysingar for å nedskalere bygget for å fram eit rimelegare alternativ.

Arkitektfirmaet HRTB har no kome med eit alternativ 2, av revidert skisseprosjekt for nytt nærings- og tenestesenter med ein kostnadskalkyle på kr 47,4 mill inkl. mva. Prosjektet er no nedskalert med ein akse.

Alternativ 2 av revidert skisseprosjekt  vil bli orientert om i kommunestyret 15.02.2018.

 

 

Modalen nærings og tenestesenterModalen nærings og tenestesenterModalen nærings og tenestesenter alt. 1  Desember 2017       

Modalen nærings og tenestesenter alt. 2  Januar  2018

Rom og funksjonsprogram                          Januar        2018

 

 

 

 

Modalen nærings og tenestesenter

Web levert av CustomPublish