skisseprosjekt

skisseprosjekt

Modalen nærings- og tenestesenter

Kommunestyret i Modalen kommune har vedtatt å utarbeide eit skisseprosjekt for

”Modalen nærings- og tenestesenter” i Mo sentrum.

Realisering av Modalen nærings- og tenestesenter er eit strategisk grep for å utvikle nye arbeidsplasser og styrke næringslivet i kommunen,

i samsvar med Strategisk Næringsplan og Kommuneplan 2015 – 2026.

I den samanheng vart det vinteren 2015 avholdt ein åpen anbudskonkurranse om arkitekttjenester,

og i mai 2015 skreiv kommunen kontrakt med HRTB Arkitekter om prosjektering av nybygget.

HRTB Arkitekter presenterte i kommunestyret 05.11.15. status for arbeidet med skisseprosjektet for eit nytt Nærings- og

tenestesenter på Mo. Orienteringa og visjonane bak vart godt motteke av kommunestyret.

Korleis ei vidare oppfølging av prosjektet skal gjerast vert å drøfta nærmare av

formannskap/kommunestyre. I første omgang vert dette i samband med budsjett/økonomiplan for

perioden 2016-19.Formannskapet har vore styringsgruppa for dette arbeidet.

Web levert av CustomPublish