Modalen kulturskule startar opp !

Modalen kulturskule startar opp neste veke . Alle som har søkt har fått plass ! Tilsaman er det gitt 49 tilbod på kulturskulen.

Oppstart:

Tysdag 31/8-10, kl. 15.00-16.00, kor, instrumentopplæring

Onsdag 1/9-10: instrumentopplæring

Torsdagar: datakurs, kl. 15.00-17.00

Torsdagar: F.om. torsdag 30/9: Keramikk, kl. 15.00-18.00

Alle elevar har fått med seg skriv heim om dato og klokkeslett.
Ta kontakt viss det er spørsmål el.l.

Helsing

Gisle Heimly
Rektor

Web levert av CustomPublish