Modalen folkebibliotek

Biblioteket ligg i Bryggjeslottet i Mo sentrum.

 

 

I biblioteket er det eit godt utval av fag- og skjønnlitteratur. Her finn du DVD-filmar, musikk og lydbøker - både for born og vaksne. Det finns tidskrift og aviser til utlån.

Dersom det er bøker me ikkje har, så skaffar me desse frå andre bibliotek. Bibliotektenestene er gratis for brukarane. Publikum har og tilgang til internett. Modalen folkebibliotek samarbeider med Nordhordlandsbiblioteka med mellom anna felles katalog.

 Alle er velkomne til å nytte biblioteket sine tenester.

 

 
Biblioteket sine opningstider
Dag Kl.
Tysdag 09.00 - 14.00
Onsdag 13.00 - 18.00
Fredag 09.00 - 14.00
   
 
 

Web levert av CustomPublish