Modalen folkebibliotek

Biblioteket ligg i Bryggjeslottet i Mo sentrum.

 

 

På biblioteket er det eit godt utval av fag og skjønnlitteratur, DVD filmar, musikk og lydbøker, både for born og vaksne. Her og tidskrift og aviser til utlån.

Dersom det er bøker me ikkje har, skaffar me frå andre bibliotek. Bibliotektenestene er gratis for brukarane. Publikum har og tilgang til internett. Modalen Folkebibliotek samarbeider med Nordhordlandsbiblioteka, med mellom anna felles katalog.

 Alle er velkomne til å nytta seg av biblioteket sine tenester.

 

 
Biblioteket sine opningstider
Dag Kl.
Tysdag 09.00 - 14.00
Onsdag 09.00 - 14.00
Torsdag 13.00 - 18.00
   
 
 

Web levert av CustomPublish