Barnehage haust

Barnehage haust

Modalen Barnehage

Modalen barnehage ligg på Helland, midt i Modalen. Me har tre avdelingar: Storfjellet for 0-2 åringar, Oddane Blå for 3-4 åringane og Oddane Gul for 5-6 åringar. Kjøkkenet vert nytta som fellesareal. I år er det 27 born/35 plassar fordelt på dei tre avdelingane, med ein pedagogisk leiar i kvar avdeling

Me legg stor vekt på visjonen vår som lyder: "Ein god barnehage der tryggleik, humor, glede og meistring står i fokus". Metodar me nyttar oss av er "De utrolige åra " utvikla av Carolyn Webster- Stratton og «Mange Intelligensar» utvikla av Howard Gardner. Me arbeider for at alle barn skal verta best mogleg rusta for resten av læringsløpet. Me veit at læring som skjer i barnehagen dannar grunnlag for all vidare læring.

Barnehagen har 50% pedagogtettleik og har fleire tilsette med fagbrev. Me har eit flott uteområde, med mange leikeapparat og kort veg til naturområder med ein spanande klatrejungel som ligg heilt inntil barnehagen. I tillegg disponerer me bil som me kan ta lengre utflukter med.

Barnehagen er open kvar dag kl 7.00 - kl 16.30.

De er hjarteleg velkomne til å besøkje oss for å sjå korleis me har det.

 

Web levert av CustomPublish