Mo skule

Ny læringsplattform for Mo skule

For utfyllande informasjon, klikk her.

05. juni 2018 Les meir

Nye reglar om elevane sitt skulemiljø

Elevar som ikkje har eit godt og trygt skulemiljø skal få rask hjelp. Dersom skulen ikkje følgjer opp ei melding innan ei veke, kan elevar og føresette ta direkte kontakt med Fylkesmannen.

06. september 2017 Les meir

Mostraumen elevavis

Elevar på 8, 9 og 10 trinn har i år moglegheita til å velje "Mediar og informasjon" som valfag. Dei har difor oppretta ei elevavis.

I alt 12 elevar skal gjennom året dele saker og nyheiter som dei er opptatt av. Dette blir blant anna gjort gjennom artiklar, bilete og videoar. Det vil vera noko som er lokalt frå Modalen og omegn, og noko som er meir nasjonalt og internasjonalt. For at andre skal ha glede at å få sjå dette, har me oppretta denne sida. Me gler oss!

Mostraumen elevavis

 
30. september 2016 Les meir

Mo skule

Mo skule er ein kombinert barne- og ungdomsskule med om lag 70 elevar. Mo skule er også hovudbase for skulefritidsordninga, kulturskulen og vaksenopplæringa i kommunen

26. september 2013 Les mer
Web levert av CustomPublish