Ved industribygget

Mellombels avfallsmottak i Modalen

NGIR_logo_cmyk

NGIR set i år opp mellombels avfallsmottak fredag 31. mars 2017 kl 13.00-19.00 og laurdag 1. april 2017 kl 09.00-15.00 ved industribygget i Modalen.

Ordninga er for private hushald, ikkje næringskundar.

Dette kan du levera på mellombels avfallsmottak

 • Elektrisk og elektronisk (EE) avfall.
 • Eternitt/asbest: skal leverast på pall, innpakka i byggingsplast (dampsperre 0,32 mm).
 • Farleg avfall
 • Isolerglas kan leverast enkeltvis eller spikra ståande på pall.
 • Metall
 • Restavfall som er for stort til bossdunken, til dømes stoffmøblar og madrassar.
 • Trevyrke, også trykkimpregnert, inntil 1 m3.

For spørsmål om pakking og emballering, ring 488 96 148 eller 997 48 822.

Dette kan du ikkje levera på eit mellombels avfallsmottak

 • Bildekk
 • Fyrverkeri og pyroteknisk utstyr, sprengstoff og ammunisjon – kontakt politiet.
 • Hageavfall
 • Matavfall/slakteavfall
 • Medisin (leverast apotek)
 • Ting til gjenbruk Henteordning/eigne returpunkt
  • Glas- og metallemballasje
  • Papp/papir og plast
  • Tekstilar til Fretex og UFF
Web levert av CustomPublish